บริษัท จิณณพัต หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

คุณสมชาย ศรฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท จิณณพัต หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เคยทำงานบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำระดับประเทศไทยคุณสมชาย ศรฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท จิณณพัต หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ผู้ที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนาน เคยทำงานบริษัทผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำระดับประเทศไทย

เพิ่มเติม
หม้อแปลงไฟฟ้า
Services
All About

หม้อแปลงไฟฟ้า

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออะไร?

หม้อแปลงไฟฟ้าคืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนึงที่สามารถถ่ายโอนพลังงานได้จากวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่งโดยใช้หลักการเหบี่ยวนำของ แม่เหล็กไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ามีหน้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้า มีความสามารถเพิ่มและลดแรงดันไฟฟ้าภายในวงจร ชนิดหม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งได้2ชนิด คือหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส และหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส หม้อแปลงไฟฟ้ามีกี่ประเภท หากจะแบ่งประเภทตามแรงดันไฟฟ้าแบ่งได้เป็น2 ประเภทคือ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและหม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ หม้อแปลงไฟฟ้ามีกี่ขนาด คำตอบคือหลายขนาดขึ้นอยู่กับสเปตการใช้งานของแต่ละอุตสาหกรรม มีขนาดต่างๆดังนี้ 30 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 250 kVA, 315 kVA, 400 kVA, 500 kVA,630 kVA, 800 kVA,1000 kVA, 1250 kVA, 1500 kVA, 2000 kVA , 2500 kVA,3000 kVA,4000 kVA โครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า จะประกอบไปด้วย ขดลวด แกนเหล็ก ขั้วสำหรับต่อสายไฟ แผ่นป้ายเนมเพลท ตัวถังหม้อแปลงไฟฟ้า อุปกรณ์ระบายความร้อน

Products
How It Works

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง

  • ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้า
  • แกนเหล็ก (ตัดด้วยเครื่องตัดอัตโนมัติ)
  • ขดลวดแรงต่ำ แรงสูง
  • ห้องทดสอบ (ROUTINE TEST)
รับประกันคุณภาพ 5 ปี มีการตรวจเช็คทุกปี มีบริการหลังการขาย 24 ชั่วโมง ในกรณีหม้อแปลงไฟฟ้าเสีย มีสำรองให้สามารถไปสลับสับเปลี่ยนได้ทันที ให้คำปรึกษาเรื่องหม้อแปลงไฟฟ้าโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มานาน
แกนเหล็กซึ่งใช้เป็นทางเดินของเส้นแรงแม่เหล็กในหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจากแผ่นเหล็กซิลิคอน ที่ตอบสนองต่อเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ได้สูงสุด เส้นทางแรงเดินเป็นเส้นตรงตลอดแนวจากเนื้อแผ่นหนึ่ง ไปอีกแผ่นหนึ่ง โดยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการ วางตำแหน่งต่อกันของแต่ละชั้นเหล็กเหลื่อมกันเป็นชั้น ๆ (STEP LAP) ทำให้ลดค่าสูญเสียในแกนเหล็ก (NO-LOAD LOSSES) ได้มากถึง 15% ทำให้ลดค่ากระแสที่ใช้สร้างเส้นแรงแม่เหล็ก (EXCITING CURRENT) ได้มากถึง 50% ลดระดับเสียงรบกวน (NOISE LEVEL) ของหม้อแปลงในขณะ ใช้งานให้ต่ำลง 3 – 5 dB
ขดลวดแรงต่ำ
เป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ทำให้การกระจายของกระแสไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากขดลวดแรงต่ าแบบแผ่นกระแสไหลตามแผ่นตัวนำเฉพาะในส่วนที่ถูกเหนี่ยวนำ จากขดลวดแรงสูงเท่านั้น ทำให้จุดกึ่งกลางของกระแสต้านแรงตำ่ปรับตัวเลื่อน ตามด้านแรงสูงตลอดเวลา ไม่ว่าจะปรับแทปไปที่ตำแหน่งใด จะไม่เกิดแรงในแนวแกน (AXIAL FORCE) เลย หม้อแปลงที่ใช้ลวดแบบแผ่นจึงสามารถทนต่อกระแสลัดวงจร (SHORT CIRCUIT CURRENT) ได้สูงสุด
ขดลวดแรงสูง
ผลิตด้วยเส้นลวดอาบฉนวนอย่างดี ห่อหุ้มด้วยกระดาษฉนวนคุณภาพสูงจาก ต่างประเทศ ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยากับน้ำมันในหม้อแปลง มีคุณสมบัติทนต่อ การกระทำทางไฟฟ้าสูง ทนต่อระดับแรงดันฉนวน (INSULATION LEVEL) และทนต่ออุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น (TEMPERATURE RISE) รวมทั้งทนต่อการลัดวงจรหรือแรงดันฟ้าผ่า (IMPULSE VOLTAGE) ที่เกิดขึ้น
การวัดอัตราส่วนของแรงดันและการตรวจสอบการเคลื่อนที่ของเฟส
(MEASUREMENT OF VOLTAGE RATIO AND CHECK OF PHASE DISPLACEMENT)
การวัดความสูญเสียไม่มีโหลด และกระแสไม่มีโหลด (MEASUREMENT OF NO – LOAD LOSS AND CURENT)
การทดสอบความทนต่อแรงดันตามความถี่ก าลังไฟฟ้า (POWER FREQUENCY AC WITHSTAND TEST)
การวัดอิมพีแดนซ์ลัดวงจร (MEASUREMENT OF SHORT – CIRCUIT IMPEDANCE)
การวัดค่าความต้านทานฉนวน (MEASUREMENT OF INSULATION RESISTANCE)
การวัดความต้านทานของขดลวด (MEASUREMENT OF WINDING RESISTANCE)
การทดสอบความคงทนต่อแรงดันเหนี่ยวน าเกิน (INDUCED VOLTAGE TEST)
การทดสอบความเป็นฉนวนของน้ ามัน (OIL DIELECTRIC STRENGTH TEST)
การวัดความสูญเสียมีโหลด (MEASUREMENT OF LOAD LOSS)
การทดสอบรอยรั่วซึมของน้ ามัน (OIL LEAK TEST

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบมีการสอบ เทียบประสิทธิภาพตามมาตรฐาน มอก.

Recent of

Reference

มีหน่วยพร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ