หม้อแปลงไฟฟ้า 50 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 50 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 50 kVA เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส ใช้งานกับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ภาษาอังกฤษคือ Distribution Transformers มีหลายขนาดเช่นหม้อแปลงไฟฟ้า30 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้า50 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้า100 kVA ,หม้อแปลงไฟฟ้า160 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้า200 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้า1000 kVA เป็นต้น

ติดต่อเรา