สินค้า

หม้อแปลงขนาด 400 kVA

ให้บริการที่เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งมีความหลากหลายและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับความต้องการและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า บริษัทฯ เน้นการให้บริการโดยใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและใช้เครื่องมือที่ทันสมัยในการให้บริการกับลูกค้า สำหรับงานบริการที่บริษัทให้กับลูกค้า ได้แก่ งานบริการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการเปลี่ยนน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า งานบริการทดสอบ และงานบริการเช่าหม้อแปลงไฟฟ้า

ติดต่อเรา