หม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 3000 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 3000 kVA คือหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่า Three Phase Transformer ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย เช่น หม้อแปลงระบบจำหน่าย มีอยู่หลายขนาดเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 50 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 400 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 500 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 1000 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 1500 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 2000 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้า 2500 kVA ,หม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA หม้อแปลงไฟฟ้า 4000 kVเป็นต้น

ติดต่อเรา