หม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 160 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 160 kVA เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า3เฟส ชื่อเรียกภาษาอังกฤษคือ Three Phase Transformer ใช้กับระบบไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย หม้อแปลงระบบจำหน่าย มีอยู่หลายขนาดเช่น หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 50 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 100 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 160 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 250 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 315 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 400 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 500 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 1000 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 1500 kVA,หม้อแปลงไฟฟ้า 2000 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้า 2500 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้า 4000 kVA

ติดต่อเรา