หม้อแปลงไฟฟ้า 30 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 30 kVA

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงขนาด 30 kVA เป็นหม้อแปลงไฟฟ้า1เฟส หรือ ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า Single Phase Transformer ใช้งานกับระบบไฟฟ้า 1 เฟส 3 สาย อาทิ หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย ชื่อภาษาอังกฤษคือ Distribution Transformers มีอยู่ 4 ขนาดได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 10 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 20 kVA , หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 kVA และ หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 50 kVA

ติดต่อเรา